English German Österreich Български Hrvatski ελληνικά Magyar Nederlandse Czech Polski Român Русский Српски Slovenský Slovenščina Português Spain Italy France

Влагоуловители


Нуждата от ефективно изсушаване на въздуха не се ограничава само до строителни обекти, наводнени помещения, производствени процеси, басейни и други приложения, при които влажността е очевиден проблем. В много ситуации от нашето ежедневие контролирането на влажността във въздуха води до ползи за хората и предметите, дори когато това не е очевиден проблем. И това се отнася за всички климатични области на планетата. Никъде външния въздух не е напълно сух и към това като добавим множеството източници на влага в затворените помещения – потене на хора, готвене, къпане, съхраняване на влажни стоки или наличие на отворени съдове пълни с вода, като аквариуми например и дори съхнене на самите помещения и мебелите в тях, то общата влажност нараства. Поради непрекъснатото на нарастване на цените на енергията, сградите са много по-добре изолирани от преди, което освен че довежда до запазване на температурата, то се затруднява въздухообмена като цяло и по този начин влагата остава затворена също. Сигурен признак за наличието на висока влажност в помещенията е замъгляването на прозорците. 
Condensation principleПринципа на работа на влагоуловителите на Danvex се разделя на две разновидности.
При първия тип уреди се извършва въздушна циркулация в помещението като влажния въздух се засмуква от уреда, вътре в него преминава през топлообменник, който е охладен до много ниска температура посредством хладилна система и изсушения въздух се подава обратно в помещението. При контакта на влажния въздух с охладения топлообменник влагата кондензира по него и се отича в резервоара за събиране на водата. На този принцип работят битовите, индустриалните и тези предназначени специално за басейни и СПА помещения влагоуловители.


adsorptionПри втория вид влагоуловители влажния въздух преминава през елемент, върху който има покритие от материал, който има свойството да абсорбира вода. В последствие водата се отнема от елемента и той се регенерира за следващ цикъл с помощта на струя топъл въздух

Catalog and manual for downloading

DanVex catalog EN

DanVex catalog FR

DanVex catalog ES

DanVex catalog IT