English German Österreich Български Hrvatski ελληνικά Magyar Nederlandse Czech Polski Român Русский Српски Slovenský Slovenščina Português Spain Italy France

Použití odvlhčovačů

Použití odvlhčovačů na skladech 

Skladování - to je proces, který zahrnuje závazek uchovat a následně vrátit majiteli věc, předanou ke skladování.

Každý vlastník přirozeně chce, aby se mu jeho věc, kterou předal k uskladnění, vrátila zpět nepoškozená a v pořádku. Toto je možné pouze v případě, že tato věc byla skladována za normálních pro danou věc klimatických podmínek, tj. při správné teplotě a relativní vlhkosti vzduchu.
Existuje nejen individuální druh skladování, jako např. v komoře či ve sklepě, ale také velkoobjemový, sloužící k uložení velkého množství čehokoliv. A téměř pro všechny druhy skladování jsou nutné své konkrétní optimální klimatické podmínky. Vzduchotechnické systémy se pro tyto účely používají všude tam, kde je to možné. Ale existují případy, kdy se při změně venkovní teploty mění i podmínky skladování uvnitř a vzduchotechnické systémy si neumí poradit se svým úkolem. Mění se vnitřní relativní vlhkost vzduchu, čímž se mění i podmínky skladování. Vyskytují se případy, kdy budova, zvláště pokud je to budova starší, má tak silný základ, že zavést vzduchotechnický systém není možné. Často se s tím setkáváme ve starých chrámech, kostelech a historických budovách muzeí a galerií. A ze všeho nejvíc v těchto budovách trpí suterény a podzemní podlaží. Jakákoli místnost pro skladování musí být zařízena pro plnění svého účelu a proto je nutné navrhnout systémy pro udržování teploty a vlhkosti. Zde přicházejí na pomoc právě odvlhčovače.

V současné době se skladování používá téměř ve všech oblastech lidského života.

Společnost DanVex nabízí řešení pro všechny typy skladování v závislosti na objemu skladu a požadované relativní vlhkosti.

Níže jsou modely odvlhčovačů, používané v různých skladovacích prostorách:

Muzea, galerie a kostely - uchovávají umělecké předměty a starožitnosti:
Požadovaná relativní vlhkost: 40-45%
Seznam doporučených modelů: DanVex DEH-290h, DEH-600p, DEH-1000p, DEH-1700p.

Skladování potravin:
Požadovaná relativní vlhkost: 65-75%, v závislosti na druhu skladovaných výrobků.  
Seznam doporučených modelů: DanVex DEH-900i, DEH-1200i, DEH-1600i.

Sklady nepotravinářských výrobků (surovin, průmyslových výrobků):
Požadovaná relativní vlhkost: od 40-45%
Seznam doporučených modelů: DanVex DEH-1900i, DEH-3K, DEH-5K, DEH-10K.

Archivy a knihovny, skladování knih, papírů a historických dokumentů:
Požadovaná relativní vlhkost: do 55%
Seznam doporučených modelů: DanVex DEH-290h, DEH-600p, DEH-1000p.

Sklady zeleniny a ovoce:
Požadovaná relativní vlhkost: 80-95%
Seznam doporučených modelů: v kombinaci s hydratační v závislosti na ročním období: DanVex DEH-1900i, DEH-3K, DEH-5K, DEH-10K.

Farmaceutické sklady na léky, vitamíny a jiné zdravotnické prostředky:
Požadovaná relativní vlhkost: 55-65%
Seznam doporučených modelů: DanVex AD-200, AD-550, AD-800. 


 

Využití odvlhčovačů v cukrárenské výrobě 

Pro výrobu cukrárenských výrobků je vlhkost vzduchu velmi důležitá. Například při "sladké" výrobě želé, marshmallows či tureckých sladkostí používají profesionálové finské odvlhčovače DanVex, které jsou nenahraditelné pro vytváření a udržování požadované vlhkosti vzduchu. Nejčastěji se na velkých výrobních linkách na výrobu cukrárenských výrobků používají stacionární průmyslové odvlhčovače DanVex DEH-3K, DanVex DEH-5K, DanVex DEH-10K nebo adsorpční odvlhčovače vzduchu od DanVex AD-550 do DanVex AD-5000.

Výrobci cukrářských výrobků mají dobře odladěné výrobní technologie. Udržování vlhkosti vzduchu musí být dodržováno nejen přímo na dopravníku - na samotné výrobní lince sladkostí, ale také ve všech prostorách továrny a v místech skladování produkce. Například pokud se vlhký vzduch dostane na čokoládové bonbony, jejich tvar se změní k nepoznání. Na konci dopravního pásu pak budou nekvalitní bonbony, které výrobce bude nucen zlikvidovat nebo přepracovat, v závislosti na složení a složitosti výrobku. Proto když nám naši klienti - výrobci cukrárenských výrobků - dávají přesné zadání, týkající se relativní vlhkosti vzduchu, přikládáme veškeré úsilí a dosahujeme vytyčených cílů.

Vzhledem k tomu, že řada odvlhčovačů DanVex je velmi různorodá, můžeme vybrat potřebné modely a typy odvlhčovačů, hodící se k plnění bezprostředně požadovaných úkolů. Svými parametry jsou odvlhčovače vhodné jak pro malé výrobní linky marshmallow a tureckých sladkostí, tak i pro velké a velmi velké cukrárenské podniky. Stupeň odvlhčování vzduchu je také možný jakýkoliv. V závislosti na použitém typu zařízení (kondenzační odvlhčovače nebo adsorpční odvlhčovače) je možné dosáhnout relativní vlhkosti od 5% do 50-60%, při předem stanovených teplotách vzduchu. Vzhledem k tomu, že při práci odvlhčovače se objevuje efekt zvýšení teploty, je nutné použít chladicí zařízení. Ale bez vzájemně propojeného a přesně propočítaného projektu cirkulace vzduchu se neobejde žádný výrobní podnik, včetně provozů se zařízením na výrobu cukrářských výrobků.

Můžeme s jistotou říci, že v případě používání vysoce kvalitních a spolehlivých odvlhčovačů DanVex, naši klienti získávají:

- Stabilitu a kvalitu "sladkých" výrobků;
- Zkrácení času výrobního procesu;
- Snížení počtu poškozených a nekvalitních cukrárenských výrobků;
- Zvýšení produktivity;
- Zamezení kondenzace a námrazy;
- Zlepšení hygienických ukazatelů (zabraňuje se plísním v podniku);
- Nezávislost na sezónních změnách teploty. 


Využití odvlhčovačů pro zimní stadiony a ledové arény

Profesionálové, kteří poskytují služby v oblasti infrastruktury zimních stadionů, pracující zejména ve společnostech, zabývajících se klimatizací a vzduchotechnikou, kteří vytváří klima pro sportovce na ledě, znají problém tvorby vodní páry ve vzduchu, kondenzace a srážení této páry na led. Profesionalita společností, které se zabývají klimatizací a vzduchotechnikou, je v procesu udržování vlhkosti důležitá, především pro sportovce a trenéry, kteří ledový povrch používají. Kvalita ledu přímo ovlivňuje úroveň tréninků a soutěží či zápasů v hokeji, krasobruslení, curling, rychlobruslení na krátké dráze, tj. při všech druzích sportu na ledě.

V dnešní době vyspělých technologií samozřejmě existuje celá řada nejrůznějších automatických systémů pro udržování vlhkosti vzduchu. Tímto zařízením jsou odvlhčovače vzduchu. Nejběžnějším typem jsou odvlhčovače kondenzačního typu, které se používají v domácnostech, ve výrobních procesech, bazénech a při skladování, tj. za normálních teplotních podmínek. Aby ale na zimních stadionech neroztál led, je důležité udržet určitou teplotu vzduchu. Zpravidla je to teplota kolem 10°C. Kondenzační odvlhčovače jsou pro tyto účely používány jen zřídka, protože jsou nejúčinnější, když je okolní teplota 10°C a více.
Odstranění nadměrné vlhkosti z chladného vzduchu lze provést pouze pomocí speciálního zařízení. Tyto odvlhčovače se nazývají odvlhčovače adsorpčního typu, jejichž práce je založena na absorpci vlhkosti pevnou látkou.

Adsorpční odvlhčovače s malým výkonem:

- DanVex AD-200, DanVex AD-550;

Adsorpční odvlhčovače se středním výkonem:

- DanVex AD-800, DanVex AD-1500, DanVex AD-2000;

Adsorpční odvlhčovače s velkým výkonem:

- DanVex AD-3000, DanVex AD-5000, DanVex AD-7500.

Při používání adsorpčních odvlhčovačů a správném výběru ohledně objemu cirkulujícího vzduchu v místnosti (hale, provozu, stadionu, skladu), je vlhkost vždy udržována na úrovni 45-50%.

V tomto případě nedochází k:

- Vytváření vodní páry a kondenzátu;
- Nedochází ke korozi kovových povrchů a různých elektrických spotřebičů, zvyšuje životnost všeho zařízení, které se na zimním stadionu nachází;
- Led je po dlouhou dobu v dobrém stavu;
- Nedochází k vytváření plísní na površích z organických materiálů, je snazší dodržovat hygienické předpisy;
- A je velmi důležité poznamenat, že relativní vlhkost ovlivňuje to, jak se cítí sportovci. Pokud je relativní vlhkost vzduchu normální, organizmus sportovce není přetěžován. Sportovci jsou méně vystaveni různým druhům virů, jenž se snáze rozmnožují ve vlhkém prostředí.

Závěrem lze konstatovat, že adsorpční odvlhčovače jsou při vytváření potřebného mikroklimatu na zimních stadionech nepostradatelní pomocníci. Více si můžete o jejich principu a technologii práce přečíst na tomto webu na stránce, zabývající se adsorpčními odvlhčovači. 

DanVex - zachování historie pro budoucnost

Vlhkost je přirozeným nepřítelem pro uchování archivních materiálů. Vysoká vlhkost vzduchu má za následek rozklad pergamenu, vyblednutí organických barev. Pokud nejsou příslušná opatření přijata včas, pak mohou být archeologické artefakty a vykopávky, které jsou obvykle z organického materiálu: dřevo, kůže, papír, přírodní vlákna, slonová kost atd., navždy ztraceny. Muzea a knihovny musí udržovat relativní vlhkost na úrovni 40-45%. Tím se zabrání vysychání materiálu a zároveň to zabraňuje deformaci povrchů a vytváření plísní.

Na klimatické parametry při archivaci dokumentů můžou být kladeny různé požadavky v závislosti na tom, co se skladuje. Při archivaci pásky s fotografiemi či filmy se musí udržovat teplota vzduchu v rozmezí do 15 do 18°C s relativní vlhkostí max 30%, zatímco obrazy a mapy lze skladovat při teplotách do 10°C a relativní vlhkosti 30%.

Standardem v této oblasti je instalace kondenzačních odvlhčovačů vzduchu DanVex řady DEH s kapacitou odvlhčování, vypočítanou našimi specialisty. Instalací odvlhčovače DanVex s vhodnými parametry zpomalíte nebo zabráníte rozkladu organických materiálů.

Odvlhčovače DanVex můžou v součinnosti s klimatizací vytvořit vynikající podmínky pro skladování nejrůznějších cenných archeologických artefaktů (vykopávek), dokumentů a uměleckých děl. Odvlhčovače zajišťují prostředí s nízkou vlhkostí vzduchu a zabraňují útoku mikrobů. Suchý vzduch je poměrně často dostačující pro zachování materiálů i bez regulace teploty.

Největší a nejznámější muzea v Evropě, kostely a knihovny používají pouze odvlhčování bez regulace teploty, což jim umožňuje ochránit a uchovat drahocenné poklady světa. 

Bazénové odvlhčovače 

Bazénové odvlhčovače vzduchu DanVex jsou vyvinuty pro udržování příjemné úrovně vlhkosti v bazénech, aquaparcích, saunách a jiných prostorech s vysokou vlhkostí. Úroveň vlhkosti je důležitým faktorem, který má vliv na vaši pohodu.

Společnost DanVex má několik různých modelů odvlhčovačů pro bazény. Liší se produktivitou odvlhčování a výkonností ventilátoru. Odvlhčovače pro bazény mají možnost montáže na stěnu, ale někdy se používají podlahové odvlhčovače věžovitého typu a mobilní podlahové odvlhčovače s malým výkonem.

Nástěnné odvlhčovače vzduchu řady DanVex DEH - WP:

- Výkonnější kompresory;
- Větší počet ventilátorů;
- Velké výměníky tepla;
- Přední panel je vyroben z pevného sklolaminátu;
- Mohou být nainstalovány na podlaze, namontované na stěnu nebo ve výklenku anebo za účelem úspory místa nad hlavou.

Podlahové odvlhčovače DanVex DEH-1700p

- Mají vyvážené technické charakteristiky;

- Vyrábí se sériově;

- Mají dostupnou cenu;

- Odvlhčovače vzduchu věžovitého typu jsou doporučovány k instalaci do bazénu, pokud rozpočet neumožňuje zákazníkovi koupit odvlhčovač řady WP.

Mobilní odvlhčovače DanVex DEH-600p a DanVex DEH-1000p

mohou být použity v malých soukromých bazénech a rovněž mohou plnit celou řadu bytových úkolů.

Hlavní zákazníci, kteří nakupují bazénové odvlhčovače: fitness kluby, sportovní areály, SPA salony, kosmetické salony a salony krásy, kde je jacuzzi a procedury s použitím vířivky nebo veřejné bazény různých velikostí. Relativní vlhkost vzduchu v místnosti s bazénem by neměla překračovat 60%.

Při výběru bazénového odvlhčovače je důležité vědět plochu vodní hladiny, teplotu vody a vzduchu. V případě, že bazén není vybaven vzduchotechnikou, je potřeba brát do úvahy odpařování vlhkosti ze sprch a sauny. Další zdroje vlhkosti musí být vzaty do úvahy, pokud se bazén nachází v rodinném domě. Ve veřejných bazénech si s odstraněním vlhkosti ze šaten a sprch obvykle poradí vzduchotechnický systém. Pokud samotná vzduchotechnika nezvládá odstraňovat vlhkost v šatnách a místnostech, sousedících s bazénem, je možné nainstalovat pomocný bytový odvlhčovač s malým výkonem, například DanVex DEH-290h.Cena těchto odvlhčovačů není vysoká a jakýkoli fitness klub nebo veřejný bazén si může dovolit pořídit takové odvlhčovače do každé místnosti. Tyto odvlhčovače jsou mobilní a kompaktní, je možné je snadno přemísťovat, protože mají zabudovaná kolečka. Odvlhčovače vzduchu se mohou stát harmonickou součástí jakéhokoliv interiéru.

Vlhký vzduch má vliv na to, jak se lidi cítí, na jejich příjemný odpočinek po cvičení. Po instalaci odvlhčovačů se zvyšuje komfort návštěvníků v šatnách. Pro budovy a stavební konstrukce je stejně jako pro lidi důležitá hladina vlhkosti. V místnostech s vysokou vlhkostí vzduchu se rychle vytváří kluzký povlak a plísně. Kovové konstrukce podléhají korozi. Stěny v místech s vysokou vlhkostí vzduchu po rekonstrukci rychle ztrácí svůj vzhled. Například zčernalé spáry obkládaček je nutné čistit koncentrovanými chemickými prostředky, které ještě rychleji ničí stavební materiály.

Proto všichni majitelé bazénů chápou, že šetření na odvlhčovacích zařízeních povede v budoucnu k vyšším nákladům na opravu nebo rekonstrukci budovy.