English German Österreich Български Hrvatski ελληνικά Magyar Nederlandse Czech Polski Român Русский Српски Slovenský Slovenščina Português Spain Italy France

Használata páramentesítő

Légszárító készülékek alkalmazása raktárakban, tárolási folyamatokban

A tárolás – ez egy olyan folyamat, amikor a megőrzésre átvett dolgokat kötelességünk megóvni, s majd később a tulajdonosának visszaadni. 

Tárolás után természetesen minden tulajdonos épségben és eredeti állapotában szeretné visszakapni dolgait. Ezt azonban csak akkor lehet teljesíteni, ha az adott holmit a számára szükséges, normális klimatikus körülmények között, azaz helyes hőmérsékleten és a levegő megfelelő relatív páratartalma mellett tároljuk.

Nem csupán egyedi tárolási módok léteznek, mint a pincék és a kamrák, hanem vannak nagy tömegű tárolásra alkalmazott tömeges tárolók is. Ugyanakkor szinte valamennyi tárolási mód esetén saját, optimális klimatikus viszonyokat kell kialakítani. Ebből a célból mindenütt, ahol lehetséges szellőztető rendszereket alkalmaznak. Viszont vannak olyan esetek is, amikor a külső hőmérséklet változása esetén megváltoznak a helységen belüli tárolási körülmények is, és a szellőzőrendszerek ekkor már nem képesek ellátni feladatukat. Emiatt a helységben megváltozik a levegő relatív páratartalma annyira, hogy az már nem felel meg a tárolási feltételeknek. Különösen a széles alapozással rendelkező régebbi épületek esetén előfordul olyan eset is, hogy a szellőző rendszert egyszerűen nem lehetséges keresztülvinni az alapozáson. Ilyesmivel különösen a bazilikák, a régi templomok és a több évszázados múzeumok és galériák esetében lehet gyakran találkozni, ahol különösen a földszinti és a pinceszinten lévő helységekben uralkodnak kedvezőtlen tárolási körülmények. Az elmondottakból az következik, hogy bármely tárolásra szolgáló helységet az adott, konkrét feladatának megfelelően kell kialakítani, és ennek érdekében ki kell építeni az előírt hőmérséklet és páratartalom fenntartására szolgáló rendszert. És ebben sietnek segítségünkre a légszárítók.  

Napjainkban a tárolást az életünk szinte minden terén alkalmazzuk.

A DanVex cég a helységek méretétől és az igényelt relatív páratartalomtól függően, bármilyen jellegű tárolás esetén megoldást kínál.

Az alábbiakban felsoroljuk azokat a légszárító készülékeket, amelyek a különféle tárolóhelységek céljára szolgálnak:

Múzeumok, galériák és templomok – művészeti tárgyakat és régiségeket tárolnak;
Az igényelt relatív páratartalom: 40-45%
A feladat végrehajtására szolgáló modellek: DanVex DEH-290h, DEH-600p, DEH-1000p, DEH-1700p.

Élelmiszeripari termékeket tároló raktár;
Az igényelt relatív páratartalom: a terméktől függően 65-75%.
A feladat végrehajtására szolgáló modellek: DanVex DEH-900i, DEH-1200i, DEH-1600i.

Nem-élelmiszeripari termékeket tároló raktár(nyersanyag, ipari termékek);
Az igényelt relatív páratartalom: minimum 40-45% 
A feladat végrehajtására szolgáló modellek: DanVex DEH-1900i, DEH-3K, DEH-5K, DEH-10K.

Irattárak és könyvtárak, könyvek, papírok és régi, középkori dokumentumok tárolása;
Az igényelt relatív páratartalom: maximum 55%
A feladat végrehajtására szolgáló modellek: DanVex DEH-290h, DEH-600p, DEH-1000p.

Zöldségraktárak, melyek megőrzik a gyümölcsök, zöldségek, gyógynövények frissességét;
Az igényelt relatív páratartalom: 80-95%
A feladat végrehajtására szolgáló modellek, az évszaktól függően párásítóval együtt: DanVex DEH-1900i, DEH-3K, DEH-5K, DEH-10K.

Gyógyszerek, vitaminok és más gyógyszeripari termékek tárolására szolgáló gyógyszeripari raktárak;
Az igényelt relatív páratartalom: 55-65%
A feladat végrehajtására szolgáló modellek: DanVex AD-200, AD-550, AD-800.

 

Légszárítók alkalmazása az édesipari termelés szervezésében


Édesipari termék-előállítás közben az egyik igen fontos tényező a levegő páratartalma. Például a lekvár, a zselécukorka és a habcsók gyártása során a szakemberek a megfelelő páratartalom kialakításához és fenntartásához nélkülözhetetlen finn gyártmányú DanVex légszárítókat alkalmaznak. A nagy élelmiszeripari gyártósorok esetén vagy DanVex DEH-3K, DanVex DEH-5K, DanVex DEH-10K helyhez kötött ipari páramentesítőket telepítenek, vagy pedig a DanVex AD-550 és a DanVex AD-5000 közötti típusú adszorpciós  párátlanító készülékeket alkalmazzák.

Az édesipari termékek gyártói bejáratott gyártástechnológiával rendelkeznek. Ennek során nem csupán közvetlenül a futószalagon szükséges fenntartaniuk a megfelelő páraszintet, hanem az édesipari üzem minden helységében, beleértve a termék tárolására szolgáló raktárakat is. Például amennyiben a csokoládészeleteket párás levegő éri, azok alakja a felismerhetetlenségig megváltozik. Így futószalag kimenetén selejtes termék lép ki, amit a gyártó – a termék összetételétől és bonyolultságától függően – kénytelen újra feldolgozni vagy pedig újrahasznosítani. Ezért, amikor édesipari ügyfeleink meghatározzák számunkra a relatív páratartalom pontos szintjét, akkor mozgósítjuk erőinket és megoldjuk a kapott feladatot.

A DanVex légszárító készülék-család igen sokféle. Ki tudjuk választani belőle az adott, konkrét feladat megoldásához szükséges páramentesítő készülék-modelleket és típusokat. A párátlanító készülékek a paramétereik alapján alkalmasak mind a habcsók és a zselés cukorka gyártására szolgáló kisebb futószalagok, mind pedig a nagy és az igen nagy édesipari gyárak páramentesítésére is. A légszárítás mélységi foka szintén tetszőleges. Az alkalmazási típustól függően: kondenzációs vagy adszorpciós párátlanító készülék esetén – megadott levegő-hőmérséklet mellett elérhető az 5%-tól az 50-60% közötti relatív páratartalom is. Mivel a légszárító üzemelésének mellékhatása a helységben lévő levegő hőmérsékletének emelkedése, ezért hűtőberendezést kell alkalmazni. Így a kölcsönös kapcsolatban álló és pontosan kiszámított légáramlási projekt nélkülözhetetlen minden termelő vállalat számára, beleértve az édesipari termelő-berendezéssel ellátott üzemeket is.

Meggyőződéssel állíthatjuk, hogy a DanVex cég minőségi és megbízható légszárítóit használva az ügyfeleink a következőket érik el:


  • Stabilitást és minőséget az édesipari gyártásban;
  • A gyártási folyamat időtartamának csökkentését;
  • Az édesipari gyártás során a sérült és selejtes termékek mennyiségének mérséklését;
  • A termelékenység növekedését;
  • A páralecsapódás és a zuzmara-képződés kiküszöbölését;
  • Az egészségügyi-higiéniai mutatók javulását (az üzemen belüli penészképződés megelőzését);
  • A szezonális hőmérséklet-ingadozástól való mentesülést.Légszárítók alkalmazása a jégcsarnokokban 

A jégcsarnokokban az infrastruktúra kiszolgálásával foglalkozó szakemberek számára, különösen pedig a szellőztetésre szakosodott cégek esetében jól ismert probléma a páraképződés, s ennek a párának a jégen történő kicsapódása és lerakódása. A légcserével foglalkozó cégeknek a páratartalom fenntartása érdekében végzett munkájának professzionalizmusa elsősorban a jégfelületet használó sportolók és edzők számára fontos. A jégfelület minősége közvetlen hatást gyakorol az edzések és a versenyek szintjére, például a jégkorong, a műkorcsolyázás, a curling, a short track, azaz valamennyi jégen végzett sport esetén.

Természetesen, napjaink fejlett technológiája mellett ma már léteznek különféle, a levegő páratartalmának szinten tartását végző automatikus berendezések. Ezeket légszárító, páramentesítő vagy párátlanító készülékeknek hívjuk. A legelterjedtebb páramentesítők kondenzációs elven működnek. Ezeket közönséges hőmérsékleti viszonyok mellett, azaz a háztartásokban és a termelési folyamatok esetén, az uszodákban és a raktárakban egyaránt alkalmazzák. Viszont a jégcsarnokokban fontos a meghatározott levegő-hőmérséklet fenntartása azért, hogy ne olvadjon el a jég. Ez a hőmérséklet általában 10 ̊С körül van. Az ilyen feladatokra ritkán használnak kondenzációs légszárítókat, mivel ezek akkor igazán hatékonyak, amikor a környező levegő hőmérséklete 10 ̊С vagy e fölötti. A hideg levegő páratartalmának kivonása csak speciális berendezéssel történhet. Ezeket adszorpciós légszárítóknak hívjuk, amelyek a párát egy kemény anyag révén nyelik el.

Kisteljesítményű adszorpciós légszárítók:

- DanVex AD-200, DanVex AD-550;

Közepes teljesítményű adszorpciós légszárítók:

- DanVex AD-800, DanVex AD-1500, DanVex AD-2000;

Nagyteljesítményű adszorpciós légszárítók:

- DanVex AD-3000, DanVex AD-5000, DanVex AD-7500. 

Amennyiben az adszorpciós légszárítókat a megforgatandó levegő-mennyiségnek megfelelően választottuk meg, akkor azok a páratartalmat mindig a 45-50%-os szinten tartják.

Ez a következőket eredményezi: 

- Megakadályozza a páraköd és a kicsapódás képződését;

- Kiküszöböli a fémfelületek és a különféle elektromos berendezések korrózióját, megnő a jégcsarnokban lévő összes berendezés élettartama;

- A jég hosszú időn keresztül is jó állapotban marad;

- Nem fognak penészedni a szerves anyagokból készült borítások, könnyebb betartani az egészségügyi-higiéniai előírásokat;

- Nagyon fontos azt is hangsúlyozni, hogy a relatív páratartalom hatást gyakorol a sportolók közérzetére. Amennyiben a relatív páratartalmat normális szinten tartjuk, akkor a sportolók szervezete nem lesz túlterhelve. A nedves, párás közegben a vírusok könnyebben szaporodnak, ezért a normális páratartalom következtében a sportolók ritkábban kapnak vírusos fertőzést.

Befejezésül elmondhatjuk, hogy az adszorpciós légszárítók nélkülözhetetlen szerepet játszanak a jégcsarnokok megfelelő mikroklímájának megteremtésében. A működési elvükről és az üzemelési módjukról részletesebben az adszorpciós légszárítók fejezetben olvashatunk. 


DanVex  - Hagyományok ápolása a jövőért


A nedvesség az archív anyagok eltarthatóságának természetes ellensége. A fokozott páratartalom a papír elbomlásához, a szerves színek és festékek kifakulásához vezet. Amennyiben nem intézkedünk időben, akkor minden szerves anyagok alkotta tárgy, mint a fa, bőr, papír, természetes alapú szövet, elefántcsont, stb. örökre megsemmisülhet. A múzeumokban és a könyvtárakban 40-45%-os relatív páratartalmat kell fenntartanunk. Ez a szint ugyanis megelőzi egyrészt az anyagok kiszáradását, másrészt pedig a felületek elvetemedését és a penészedés kialakulását.

Irattárolás során a klimatikus paraméterek iránt különféle követelményeket támaszthatunk attól függően, hogy milyen tárgyakat tárolunk. Amikor fénykép-negatívokról és filmekről van szó, akkor 15-18 °С léghőmérsékletet és maximum 30% relatív páratartalmat kell fenntartanunk, ugyanakkor rajzokat és térképeket tárolhatunk 10 °С alatt, 30% relatív páratartalom mellett.

Ezen a területen szabványnak tekinthetők a DanVex cég DEH sorozatú kondenzációs légszárítói, melyek párátlanító képességét szakembereink határozták meg. Amennyiben a paraméterek alapján megfelelő DanVex páramentesítő készüléket alkalmazunk, azzal lelassítjuk vagy megakadályozzuk a szerves anyagok bomlását.

A DanVex párátlanítók a légkondicionálókkal együtt alkalmazva kiváló környezetet teremtenek az összes lehetséges tárgy, dokumentum és műkincs tárolásához. A légszárítók alacsony páratartalmat biztosítanak és megelőzik a mikrobák támadását. Gyakran a hőmérséklet ellenőrzése nélkül, maga a száraz levegő is elegendő lehet az anyagok megőrzéséhez.

Európa legnagyobb és legismertebb múzeumai, templomai és könyvtárai hőmérséklet-szabályozás nélküli páramentesítést alkalmaznak, ami biztosítja számukra, hogy megőrizzék a világ felbecsülhetetlen értékű kincseit. Uszodai légszárítók

A DanVex páramentesítő berendezéseit az uszodák, aquaparkok, szaunák és magas páratartalmú helységek normális páraszintjének fenntartására tervezték. A levegő páratartalma közérzetünk egyik fontos tényezője.

A DanVex cég kínálatában több, különféle uszodai légszárító modell található, melyek a páramentesítési teljesítményükben és a ventillátoruk teljesítményében különböznek. Az uszodai légszárítókat falra-szerelési lehetőséggel látták el, azonban néha padlóra helyezhető, kis teljesítményű, oszlopos jellegű és áthelyezhető légszárítókat is használnak.

A DanVex DEH – WP sorozat fali légszárítói

- nagyobb teljesítményű kompresszorok;
- több ventillátor;
- nagyméretű hőcserélők; 
- a homlokzati panel nagy szilárdságú üvegszál-műanyag kombinációból készül;
- rögzítési lehetősége alkalmassá teszi arra, hogy a padlóra helyezése mellett akár a falra vagy egy falmélyedésbe is felfüggeszthetjük, amennyiben pedig helyet akarunk megtakarítani, akkor akár a fejmagasság felett is telepíthetjük.

A DanVex DEH-1700p padlóra helyezhető légszárítók

- a műszaki jellemzői konszenzussal rendelkeznek:
- ezt a készüléket sorozatban gyártják;
- az ára elérhető; 
- az ilyen oszlopos páramentesítőket elhelyezhetjük akár az uszodában is, amennyiben a megrendelő költségvetése nem teszi lehetővé egy WP sorozatú páramentesítő megvásárlását.  

A DanVex DEH-600p és a DanVex DEH-1000p mobil légszárítók

elhelyezhetők a kisebb házi medencéknél, továbbá ezek különféle háztartási feladatokat is elláthatnak.

Az uszodai légszárítókat beszerző leggyakoribb ügyfeleink – a fitness klubok, a sport- és egészségközpontok, a spa-szalonok, az olyan szépségszalonok, ahol van jacuzzi és hidromasszázs-kezelés vagy pedig a különféle méretű nyilvános uszodák. A levegő relatív páratartalma a medencével ellátott helységben nem haladhatja meg a 60%-ot.

Amikor egy uszodai légszárítót akarunk kiválasztani, akkor fontos ismernünk a víztükör területét, a víz és a levegő hőmérsékletét. Amennyiben nincs szellőzés, akkor figyelembe kell vennünk a zuhanyozókból és a szaunákból eredő párát is. Egy háztartás esetében legyünk tekintettel a további páraforrásokra is. A nyilvános fürdőkben az öltözők és a zuhanyozók párájának eltávolítását általában a szellőzési rendszerek megoldják. Amennyiben az öltözőkben és a medencével szomszédos helységekben a szellőzés nem boldogul a páratartalommal, akkor háztartási célú, például DanVex DEH-290h típusú, kis teljesítményű kiegészítő légszárítókat alkalmazhatunk. Az ilyen párátlanítók ára nem magas, bármely fitness klub vagy nyilvános fürdő megengedheti magának, hogy akár minden helységében elhelyezzen egyet. Ezek a páramentesítők hordozhatók és kompakt felépítésűek, könnyen mozgathatók, mivel beépített kerekekkel rendelkeznek, s bármilyen belső térbe tökéletesen beillenek.  

A nedves levegő hatást gyakorol a közérzetünkre és a sportolás utáni pihenésünk kényelmére is. Légszárítók telepítése után javul az öltözők látogatóinak kényelem-érzete. A páratartalom szintje a létesítmények és az építőipari konstrukciók számára legalább olyan fontos, mint az emberek esetében. A fokozott páratartalmú helységekben gyorsan kialakul egy nyálkás kicsapódás és hamar megjelenik a penész is. A fém-konstrukciók elkezdenek rozsdásodni. Egy helyreállított helység falai magas páratartalom esetén hamar elvesztik frissességüket. Például a csempék közötti befeketedett fugákat tömény vegyszerekkel kell lemosni, ami pedig még gyorsabban tönkreteszi az építőanyagokat.

Ezért bármely uszoda-helységgel rendelkező tulajdonos tudatában van annak, hogy a légszárító készülékekkel való takarékosság később magas tatarozási és épület-rekonstrukciós költségekkel jár. 

Légszárító készülékek alkalmazása raktárakban, tárolási folyamatokban