English German Österreich Български Hrvatski ελληνικά Magyar Nederlandse Czech Polski Român Русский Српски Slovenský Slovenščina Português Spain Italy France

Adsorpcioni odvlaživači


Adsorption -working principle
Princip rada

Ventilator usisava vlažan okolni vazduh koji ide preko rotirajućeg rotora od fiberglasa koji je ispunjen visoko efikasnim silika gelom. Dizajn rotora omogućava dva paralelna toka vazduha uz maksimalan kontakt sa absorbentom. Vlažan vazduh ide preko suvog dela rotora u kojem se vlaga absorbuje i osušen vazduh se vraća u prostoriju.
Regenerišući tok vazduha treba da oslobodi absorbovanu vlagu iz rotora i za to se uzima spoljni vazduh koji se zagreva pre nego prođe kroz rotor. Prolazeći kroz mali deo rotora regenerišići vazduh absorbuje vlagu i uklanja je van prostorije. U toku rada rotor se okreće kontinualno što omogućava neprekidan automatizovan proces.
Adsorpcioni odvlaživači se obično koriste za različite industrijske proizvodne procese ili za prostorije i skladišta gde gde se zahteva okruženje niske relativne vlažnosti zbog osetljivosti proizvoda kao što su lekovi, hrana, slatkiši itd. Dobro izabran metod sušenja vazduha kroz adsorpciju nudi veliku fleksibilnost u rešavanju problema vlage. Vlažnost vazduha se može kontrolisati do tačke rose, značajno ispod granica kondenzacionog tipa odvlaživača. Takođe, vazduh relativne vlažnosti 100% može se odvlaživati bez oštećenja rotora.

Prednosti u praksi:

• Dobro sušenje za specificiranu količinu vazduha
• Efikasan i periv silika gel rotor
• Odvojeni tokovi procesnog i regenerišućeg vazduha
• Dobro zaptivanje rotora osigurava visok stepen efikasnosti
• Dovoljan pritisak za povezivanje dodatnih kanala
• Moguće povezivanje okruglih cevi standardnih dimenzija
• Filterski ulošci za ulazni vazduh
• Lak pristup za servisiranje i održavanje
• Kompletna jedinica sadrži integrisan električni sistem

   danvex ad-200  danvex ad-400  danvex ad-550  Danvex AD-800  Danvex AD-1000  Danvex AD-1500  Danvex AD-3000
 TECHNICAL DATA AD-200 AD-400  AD-550   AD-800AD-1000   AD-1500  AD-3000 
 Maximum dehumidification,
 L / 24 hours
 15 43 72 120 170 240 456
 Air flow rate, m3 / hour  200 350 580 8501100  1550 3000
 Operating
 range  
 Temperature-20°C to +40°C
 Relative Humidity2% - 100%
 Power supply     
 230 V / 50 Hz  230 V / 50 Hz  230 V / 50 Hz  380/3~/50 V/Hz  380/3~/50 V/Hz  380/3~/50 V/Hz  380/3~/50 V/Hz
 Power consumption, kW
 1,5 2,2 5,2 1214 15 35
 Dimensions Height, mm 678 400 867 1232 1232 1238 1305
 Length, mm 442 680 578 640 640 660 1296
 Width, mm 292 425 420 877 877 880 856
 Weight, kg 30 34 60 165 175 190 380